⏯ گلایه‌های یک جوان روستایی در نماز جمعه اهواز / استاندارد خوزستان در سخنانی عجیب مدعی شد “صلیب سرخ جهانی به ما اعتراض کرده که بیش از حد به سیل‌زدگان رسیدگی می‌کنید”.

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماستاندارد خوزستان در سخنانی عجیب مدعی شد “صلیب سرخ جهانی به ما اعتراض کرده که بیش از حد به سیل‌زدگان رسیدگی می‌کنید”