⏯ یادمان می‌ماند بجای پیگیری برکناری بذرپاش پشتیبان و حامی فاسد شدید.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – وقتی قالیباف در قامت رئیس قوه مقننه و در پوشش قانون‌گرایی تخلف آشکار و واضح را نادیده می‌گیرد و متخلف فریبکار را تطهیر می‌کند.