⏯ یاد آن اردیبهشت سبز بخیر / روزی که میر حسین موسوی پس از ۲۰ سال به درخواست مردم جواب مثبت داد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ۱۲ سال از آن نوزده اردیبهشتی که سرانجام میرحسین موسوی پس از بیست سال خانه نشینی و دوری از صحنه سیاست، به درخواست اصلاح طلبان و سیدمحمد خاتمی با همان سادگی و صداقت و صلابت همیشگی اش، به صحنه آمد گذشت….