⏯ ۱۸تیر۷۸ اولین زخم بر تن نسلی بود که به اصلاح امید داشت اما حریف خون را با خون شست.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ۱۸تیر۷۸ اولین زخم بر تن نسلی بود که به اصلاح امید داشت اما حریف خون را با خون شست.