🔶🔶🔶 سه محور آمریکا برای فروپاشی ایران! (قسمت اول)

✍️ محمد شبیری

📝🔳📝 سه برنامهٔ هماهنگ کشورهای متحد به رهبری آمریکا علیه ایران به این صورت است :

۱- تحریم‌های شدید همراه با فشارهای اقتصادی (جنگ اقتصادی و تجاری) علیه ایران. در این راستا هدف نهایی (از جنگ تجاری و اقتصادی) ایجاد فشار هم‌زمان اقتصادی و روانی به مردم برای اعتراض به دولت و نظام، تا در اثر گسترش اعتراضات مداوم و مستمر، نظام را به مرحلهٔ براندازی نزدیک کنند.

در چنین شرایطی برخی فشارهای مستقیم و غیر مستقیم به دولتی که کمی گرایشات اصلاح‌طلبانه دارد، محل تردید و سؤال است که چرا در این هماهنگی تخریب دولت، صدا و سیما و گروه‌های تند رو دست به‌دست داده‌اند؟ و برای فروپاشی دولت هرچه از دست بر می‌آید دریغ نمی‌کنند! مصاحبه‌ها و کلیپ‌ سازس‌هایی بر علیه دولت که هر گونه گرانی و مشکلات اقتصادی را نتیجه برجام (و CFT
که هنوز تصویب هم نکرده‌اند!) قلمداد می‌کنند. آخر چگونه وقتی با برجام با اغلب کشورها می‌شود مراوده تجاری و اقتصادی داشت آن همه مخالفت شود؟ مگر می‌شود درکشوری از داخل خود برعلیه منافع‌اش اقدام کنند؟
چگونه می‌شود با پیوستن به معاهده‌های بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورها به آن پیوسته‌اند ما نخواهیم تصمیم بگیریم که به آن به عنوان یک کشور مهم بپیوندیم؟ آیا اگر کشور ما در معرض انتقاد و تحریم کشورها مهم دنیا قرار گیرد، به دلیل اینکه عده‌ای تندرو به دنبال برخی منافع خود ازپیوستن کشور بهCFT و حتی از سازوکار پشتیبانی از مبادلات تجاری اروپا با ایران (اینستکس)نیز ممانعت بعنل میآورند ، کار عاقلانه و منطقی‌ست؟!

چرا هر راه‌کاری را دولت برای ارتباطات عادی بین المللی اقدام می‌کند در داخل، با مخالفت برخی‌ها مواجه می‌شود، عیناً همین مخالفت‌هذ از جانب اسرائیل و عربستان و آمریکا نبز انجام می‌گیرد؟!
این‌ها چه سودی از انزوای ایران دارند؟

۲- تخریب روابط خارجی و بین المللی ایران با ایجاد تشنج در روابط ایران با همسایه‌ها و کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی.
مهم‌‌ترین استراتژی اسرائیل و آمریکا در این موضوع خارج کردن اتحاد اعراب، علیه اسرائیل و تبدیل آن به علیه ایران بعنوان خطر اصلی برای آنان است.
د ر عین حال با ایران هراسی از یک طرف به فروش اسلحه و از جانب دیگر فرایند دست نشاندگی آنان (حاکمان اعراب منطقه) را تشدید کنند.
همچنان‌که چند بار ترامپ به خدمات آمریکا به عربستان برای و کشورهای منطقه اشاره و خطر ایران را به آنان هشدار می‌دهد و پرداخت هزینه آن‌را از این کشورها می‌خواهد و هر بار درخواست می‌کند!

۳- ایجاد تنش و تخریب در مناسبات داخلی کشور، با محور
تخریب دولت با غیر مفید قلمداد کردن برنامه‌های دولت مانند تبلیغات علیه برجام و پیوستن به FATF و CFT

نکته مهم این است ترامپ به دلیل منافع ایران از برجام خارج شد ( به این دلیل مه آن‌را یک‌طرفه به نفع ایران میدانست) وهم‌زمان در داخل کشور نیز تندروها قبل از نهایی شدن آن مخالفت شدید و بعد از نهایی شدن برجام، آن‌را بی فایده و اکنون نیز می‌گویند دولت در ایجاد برجام باعث گرانی شده است!. هر رطب و یابسی را به برجام می‌بندند! این همان طرحی‌ست که در تخریب مناسبات داخلی بکار می‌برند. یعنی با تحریم های آمریکا و پی‌آمدهای آن در داخل ایران از جمله گرانی کالاها به مردم چنین القاء می‌کنند که مشکل از تحریم‌ها نیست، مشکل از خود برجام است! آمریکا و اسرائیل و اعراب منطقه هم‌زمان با تحریم‌ها، نقش خود را در تحریک تندروها برای مقابله با دولت و حتی فروپاشی آن بخوبی پیش می‌برند. در حقیقت برنامهٔ ترامپ را تندروها در داخل اجرا می‌کنند. آیا این‌ها تصادفی‌ست؟!

دولت در مقابله با این اهداف به اقداماتی دست زده است، از جمله سعی کرده است مناسبات تجاری را با اروپا، دور زدن تحریم‌ها و ایحاد سازوکار پشتیبانی از مبادلات تجاری با اروپا این مشکل را حل کند. اما می بینیم که در داخل کشور با برنامه های دولت که برای کم اثر کردن تحریم‌هاست، مقابله می‌شود! دقیقا کاری که عربستان و اسرائیل و آمریکا برای آن هدف‌گذاری کرده‌اند! آیا این‌ها تصادفی‌ست؟!
در حالی که آمریکا برای
فشار به ایران از طریق تحریم اقتصادی و تخریب روابط بین المللی برنامه ریزی و اقداماتی نیز کرده است.

از جانب دیگر در داخل ایران هم علیه اروپا تبلیغات می‌شود و دولت را به پرهیز از اروپا و خطر اروپا! انذار می‌دهند و هم در خاک اروپا عملیات ترور برخی افراد ایرانی انجام می‌شود تا روابط اروپا با ایران به شرایط روابط ایران و آمریکا و اسرائیل بازگردد.