دو شهروند بلوچ در آتش سوختند

نگام، حقوق بشر- دو شهروند بلوچ اهل سرباز در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه شاخه مرصاد در آتش ناشی از تصادف و واژگون شدن خودرو سوخته و جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز به شدت زخمی شدند.

صبح روز دوشنبه ۷ تیر در مسیر جاده ایرفشان سرباز دو شهروند بلوچ اهل سرباز در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه شاخه مرصاد در آتش سوخته و جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش شاهدان عینی “نیروهای مرصاد با تعقیب وانت بار تویوتا که بار برنج به همراه داشت تیر اندازی می کنند که در اثر اصابت گلوله به لاستیک ماشین راننده اتومبیل تعادل خود را از دست داده و با اتومبیل دیگری شاخ به شاخ می شود و هر دو اتومبیل آتش گرفته و دو نفر از سرنشینان اتومبیل زنده در آتش سوختند  و دو نفر دیگر شدیدا زخمی شدند”.

به گفته این شاهد عینی: “نیروهای مرصاد با دیدن شعله های آتش محل را ترک کردند”.

در سال گذشته بنابر آمارهای رسیده به کمپین فعالین بلوچ ۵۲ تن از شهروندان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان در تیراندازی نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و زخمی شدند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: