تخلفات انجام‌شده در برگزاری مجمع عمومی کانون بی‌ارتباط با دخالت وزارت کار نیست

نگام، کارگری- یک عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی کانون عالی، تاکید دارد که حضور بازنشستگان در مجمع فوق غیرقانونی بوده است، زیرا قانون به صراحت تکلیف کارگران بازنشسته را مشخص کرده است.

یک عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی کانون عالی، تاکید دارد که حضور بازنشستگان در مجمع فوق غیرقانونی بوده است، زیرا قانون به صراحت تکلیف کارگران بازنشسته را مشخص کرده است.

«ناصر چمنی» در گفتگو با ایلنا با «غیر قانونی بودن» و «غیر موجه» دانستن حضور بازنشستگان در هیئت مدیره انجمن‌های صنفی و مجمع عمومی، اظهار داشت: حضور بازنشستگان در مجمع فوق غیرقانونی است زیرا قانون به صراحت تکلیف کارگران بازنشسته را مشخص کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان عضو انجمن‌های صنفی دغدغه‌های معیشتی کارگران را ندارند، گفت: تعدادی از بازنشستگان که در جلسه مجمع عمومی عادی کانون عالی به منظور انتخاب هیئت مدیره و بازرسین حضور داشتند، بیشتر از ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. حال این سوال پیش می‌آید که این بازنشسته که معیار تعیین حقوقش ضوابط دیگری دارد چرا باید در مسائل صنفی کارگران دخالت کند.

چمنی دخالت‌های وزارت کار در برگزاری مجمع عمومی عادی کانون و امور انجمن‌های صنفی را بی ارتباط با تخلفات انجام شده در انتخابات ندانست و افزود: قبل از برگزاری مجمع عمومی کانون عالی به علت اعتراض جمعی از انجمن‌های صنفی کارگری قرار بود که با نظر مساعد مدیرکل تشکلات کارگری و کارفرمایی مجمع فوق برگزار نشود. علی رغم این موضوع مجمع طبق تاریخ از پیش تعیین شده برگزار شد و نمایندگان وزارت کار در این جلسه حضور نداشتند.

چمنی به تخلفی دیگر در انتخابات  مجمع عمومی کانون عالی انجمن‌های صنفی اشاره کرد و افزود: در ابتدای شروع این مجمع رئیس مجمع در حضور کلیه اعضای هیئت مدیره کانون حد نصاب و تعداد حاضرین در مجمع را ۴۶۸ نفر اعلام کرد که به همین خاطر ۵۰۰ برگه تعرفه رای توسط هیئت مدیره کانون عالی در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفت که ناگهان پس از رای گیری اعلام شد برگه‌های رای تمام شده است که این خود اساسا جای سوال دارد.

وی در پایان افزود: در پایان رای گیری نیز هیئت رئیسه مجمع بر خلاف اعلام اولیه که تعداد انجمن‌های صنفی حاضر در جلسه ۴۶۸ انجام اعلام کرده بود، انجمن های واجد شرایط و حاضر در جلسه مجمع عمومی را ۶۳۴ انجمن اعلام کرد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: