«امکان فعالیت اقتصادی در کشور، مرهون امنیت و ثبات فعلی است»

نگام، سیاسی – محمدی گلپایگانی، امکان فعلی فعالیت اقتصادی در کشور را مرهون «امنیت و ثبات فعلی کشور» دانست.

رییس دفتر آیت الله خامنه ای در دیدار با «شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران» آن ها را «پرچمداران اقتصاد کشور» خواند که باید با نظام و رهبری، «همراهی» کنند و افزود: « بدانید جاده اقتصاد کشور آسفالت نیست و پستی و بلندی هایی دارد.»

او با بیان اینکه می تواند مسائل و مشکلات آن ها را به آیت الله خامنه ای انتقال دهد، اضافه کرد: «همه موارد مطرح شده در نشست را به صورت مکتوب و دسته بندی شده و با رعایت اولویت ها به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کنید تا ایشان در جریان این موارد قرار بگیرند.»

محمدی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود، به تجلیل از امنیت موجود در کشور پرداخت. او نیروهای مسلح را «همیشه گوش به فرمان» آیت الله خامنه ای دانست و تاکید کرد «قدرت و توان نیروهای مسلح» از «مدیریت خوب و فرماندهی مقام معظم رهبری» است و اضافه کرد: « مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا و نیروهای نظامی و انتظامی را برعهده دارند و با کیاست و هوشمندی و تمام تلاشی که ایشان برای نیروهای مسلح دارند، وضعیت این نیروها با زمان جنگ اصلاً قابل مقایسه نیست و با تجهیزاتی که امروز داریم یقین بدانید که اگر دشمن امید به موفقیت داشت، اصلا برای وارد شدن به کشور درنگ نمی کرد.»

گلپایگانی در بخش پایانی سخنان خود، آیت الله خامنه ای را «پرکارترین فرد در جایگاه خود» دانست و بقیه افراد را مانند «دانش آموزانی» دانست که از او موارد تازه می آموزند.

محمدی گلپایگانی که در سال های جنگ، نماینده آیت الله خمینی در نیروی هوایی ارتش بود، از سال ۱۳۶۸ تاکنون در جایگاه ریاست دفتر آیت الله خامنه ای فعالیت می کند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: