مابه‌التفاوت مستمری کارگران بازنشستگان واریز شد

نگام، کارگری- مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی گفت: تا روز شنبه ٣٠ مرداد نیز تمامی مطالبات مربوط به مابه التفاوت افزایش مستمری سال ۹۵ کارگران بازنشسته واریز می شود.

به گزارش ایلنا، «امیر عباس تقی‌پور» مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی گفت: از ساعت ١٧ روز چهارشنبه ۲۷ مرداد  واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه فروردین واریز شده است و شنبه ٣٠ مرداد نیز مابه اتفاوت اردیبهشت ماه واریز می شود.

وی بابیان اینکه مطالبات مربوط به فروردین ماه سال جاری جامعه بیمه شدگان بازنشسته این سازمان تا پایان روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ادامه داشته است؛ یاد آور شد: از روز شنبه ٣٠ مرداد نیز واریز مابه التفاوت افزایش حقوق ماه اردیبهشت به حساب بازنشستگان واریز می شود.

تقی‌پور گفت:میزان مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین در دو ماه بازنشستگان ٧٢٠ میلیارد تومان است.

سازمان تامین اجتماعی ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر بازنشسته دارد که ۵٠ درصد آنها حداقل حقوق یعنی ٩٠٠ هزار تومان دریافت می کنند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: