دلایل وارد بودن ۸۰ درصدی اعتراضات به امتحانات نهایی

نگام، اجتماعی- رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش دلایل وارد بودن ۸۰ درصدی اعتراضات دانش آموزان به امتحانات نهایی را تشریح کرد.
عبدالرسول عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۸۰ درصد اعتراضات دانش آموزان به امتحانات وارد است.

وی افزود: تاکید دارم به دلیل اینکه نمرات دانش آموزان پس از اعتراض افزایش می یابد باید در تصحیح اوراق امتحانی دقت شود تا حقی از دانش آموزان تضییع نشود.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش تصریح کرد: این تغییر مثبت امتحانات پس از اعتراضات نشان از این دارد که همکاران ما خیلی خشک و دست پایین نمرات را تصحیح کرده اند.

عمادی بیان کرد: گاهی امتحانات آموزش و پرورش را نقد می کنند که نمرات اعتبار ندارد اما این موضوع نشان داد که نمرات اعتبار دارد و همکاران ما در دادن نمرات سختگیری دارند که بعد از اعتراض نمرات افزایش می یابد.

وی افزود: بخشی از این تغییرات به دلیل نمرات مرزی است، نمره مرزی بوده و دبیر تلاش کرده تا تغییر مثبت نیم نمره ای دهد، برخی دیگر از تغییر کردن نمرات ناشی از ثبت نمره اشتباه بوده است و موارد اندک نیز به دلیل بی دقتی در تصحیح است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: