کارگران شهرداری سردشت سه ماه معوقات مزدی دارند

نگام،‌ کارگری- پرداخت حقوق ۲۰۸ کارگر شاغل در شهرداری «سردشت» در استان آذر بایجان غربی سه ماه به تاخیر افتاده است.

 منابع کارگری ایلنا در شهرداری سردشت گزارش دادند، این کارگران که در شهرداری سردشت  و سازمان‌های وابسته به آن به صورت رسمی، قرادادی وروزمزدی مشغول کارند؛ سه ماه حقوق معوقه طلب دارند.

کارگران با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است افزودند:با وجود آنکه از حدود سه ماه قبل مسئولیت شهرداری سردشت به سرپرست محول شده باز هم کارگران با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجه اند.

طبق گزارش کارگران علاوه بر دستمزد، شهرداری سردشت در پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی کوتاهی کرده است و به همین دلیل  تامین اجتماعی سردشت نیز دفترچه های درمانی کارگران را یکماهه تمدید  می کند.

به گفته این منبع خبری،شهرداری سردشت دستمزد فروردین ماه را در خرداد ماه و دستمزد اردیبهشت ماه سال جاری را تقریبا ۱۵ روز قبل  پرداخت کرده است.

طبق اظهارات آنان مشکلاتی که در زمینه پرداخت حقوق بوجود آمده باعث نگرانی کارگران شهرداری شده وآنان نیازمند دریافت همه معوقات حقوقی خود هستند.

این منبع خبری با اشاره به اینکه کارگران به دلیل ترس از اخراج توان مطرح کردن مشکلاتشان را در نهاد‌های کارگری و رسانه‌ها ندارند، گفت: اکثر قریب به اتفاق کارگرانی که در این واحد کار می‌کنند روز مزدی بوده وبه دلیل نداشتن  قرارداد کار طبیعتا فاقد امنیت شغلی‌ هستند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: