«سخن از تضعیف ظرفیت ها و توانمندی های دفاعی کشور، آب به آسیاب دشمن ریختن است.»

نگام، سیاسی – سپاه پاسداران به مناسبت گرامیداشت روز «صنعت دفاعی» که مصادف با ۳۱ مردادماه است، با صدور یک بیانیه، از «قدرت بازدارندگی و بالندگی دفاعی امروز کشور» تجلیل کرد و آن را «مرهون مدیریت جهادی» و «مجاهدت های خستگی ناپذیر نخبگان» و «متخصصین عرصه صنایع دفاعی» دانست.

در این بیانیه همچنین سپاه از کسانی که بخواهند «در عصر پسابرجام»، سخن از «تضعیف ظرفیت ها و توانمندی های دفاعی کشور» بگویند، به شدت انتقاد کرد و آن ها را کسانی دانست که «آب به آسیاب دشمن می ریزند.»

به نظر می رسد این بخش از این بیانیه به انتقادهایی نظر دارد که از آزمایشات موشکی سپاه پس از برجام انتقادهای تلویحی کرده و آن را عامل فشار دوباره غربی ها و عدم معامله بانک های اروپایی با ایران دانسته بودند.

در بخشی از این بیانیه قدرت سپاه پاسداران موجب «حیرت دشمنان» قلمداد شده و آمده است: « روند رشد، نمو و پیشرفت صنعت دفاعی کشور با ویژگی بومی محوری و انطباق با نیازهای عرصه مقابله با تهدیدات دشمنان به گونه ای رقم خورد که پس از ۸ سال دفاع مقدس و عبور از سناریوهای تحریم و تهدید در مدت بسیار کوتاهی موجبات حیرت و هراس جبهه دشمنان ایران اسلامی را فراهم و آوازه ی اقتدار دفاعی کشور را جهانی ساخت.»

در بخشی قابل توجه از این بیانیه، سپاه پاسداران تنظیم قرارداد برجام را به دلیل «اقتدار دفاعی» و «قدرت بازدارندگی» ایران دانست و در توضیح بیشتر گفت: «واکاوی منصفانه تحولات و دستاوردهای راهبردی داخلی و رخدادهای بین المللی منتهی به توافق هسته ای با کشورهای موسوم به ۱+۵ و به اصطلاح دوره “پیشابرجام” نشان می دهد از مهمترین دلایلی که قدرت های بزرگ جهانی را به پذیرش حقوق مسلم هسته ای ایران و موضوع “برجام” واداشت در حقیقت “اقتدار دفاعی”، “قدرت بازدارندگی” و دستیابی نیروهای مسلح ایران به “سامانه ها و تجهیزات دفاعی راهبردی ” بویژه “موشک های بالستیک” و نیل به توانمندی های برهم زننده امنیت رژیم صهیونیستی می باشد.»

این بیانیه «صنعت دفاعی بومی بازدارنده» را از «خطوط قرمز» برشمرده و صراحتا گفت: « اندیشیدن به کندی، ایستایی و توقف در روند آن را تحمل نخواهد کرد.»

 

 

با دیگران به اشتراک بگذارید: