عباس کعبی: «کلید حسن روحانی به فکاهی تبدیل شده است»

نگام ، سیاسی _ عباس کعبی٬ دولت حسن روحانی را به «گفتار درمانی» متهم کرد و با اشاره به عدم تحقق وعده های ابتدایی رییس جمهور، به نماد تبلیغاتی حسن روحانی کنایه زد و گفت: « «کلید رئیس جمهور هم به یک فکاهی تبدیل شده است.»

عضو مجلس خبرگان روحانی از جمله وعده های حسن روحانی را «گشایش اقتصادی در زندگی مردم» دانست و به حسن روحانی یادآور شد که خود را مرد تدبیر و امید معرفی کرده بود. در حالیکه: « نه از تدبیر خبری هست و نه از امید.»

کعبی به توافق هسته ای و برجام نیز به شدت انتقاد کرد و با تعابیری تند آمریکا را به «نقض عهد» متهم کرد و در توضیح بیشتر گفت: «امروز باید بگوییم در بحث برجام که یکی از برنامه های عمده دولت در این سه سال بود علی رغم نرمش فوق العاده و انعطاف بسیار زیاد دولت جهت برون رفت از مشکلات با دولت شیطانی، مستکبر و خیره سر آمریکا و هم پیمانان آن، در مقابل از آمریکا نقض عهد، شدت عمل، مطالبات بیشتر و عدم رفع تحریم ها را شاهد هستیم و گشایشی در زندگی اقتصادی مردم نسبت به برجام حاصل نشد.»

گفتنی ست آیت الله خامنه ای نیز در دیدار خود با دولت حسن روحانی، از برجام باز انتقاد کرد و با اشاره به «بدعهدی» آمریکایی ها، آن را به عنوان یک «تجربه» و عبرت قلمداد کرد. این در حالی ست که آمریکایی ها، «بدعهدی» را از طرف خود رد می کنند.

عباس کعبی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت روحانی نیز انتقاد کرد و با اشاره به تحرکات جدید عربستان سعودی در منطقه گفت: « متأسفانه سیاست های دولت نه تنها جلوی تشدید جنگ منطقه ای را نگرفت، بلکه خیره سری و میدان داری عربستان سعودی هم به عنوان میدان دار جنگ نیابتی نیز در صحنه اضافه و اوضاع پیچیده تر شده است.»

نماینده مردم خوزستان در خبرگان رهبری، یکی از ریشه های عدم موفقیت دولت روحانی را «استفاده از کارشناسی های غیرمطلوب، و بی اعتنایی به راهبردهای پایه ای رهبر» دانست.

 

 

با دیگران به اشتراک بگذارید: