قتل سه نفر از جمله یکی با تیر کمان در تورنتو

نگام، بین الملل- پلیس در کانادا می گوید که سه نفر در تورنتو به قتل رسیده اند و تصور می شود مرگ یک نفر از آنها در اثر تیر کمان بوده باشد.

به نقل از بی بی سی، پلیس پس از حاضر شدن در محل یک چاقوکشی در ناحیه اسکاربورو با اجساد دو نفر روبرو شد. یک نفر دیگر زخمی بود که در اثر جراحات وارده جان باخت.

یک نفر در ارتباط با این حادثه دستگیر شده و یک کمان در مجاورت محل قتل ها کشف شده است.

پلیس به رسانه های کانادایی گفت که بر بدن یکی از قربانیان زخم ناشی از تیر کمان دیده می شود.

جنیفر سیدو سخنگوی پلیس تورنتو به بی بی سی گفت که پلیس پس از دریافت گزارش مضروب شدن در حمله با چاقو در ساعت ۱۳:۰۰ به وقت شرق کانادا به محل حادثه رسید.

خانم سیدو تایید کرد که یک فرد چهارم در صحنه حضور داشت که دستگیر شده است.

به گزارش شبکه ملی سی بی سی کانادا پلیس بعدا گفت که دو نفر از قربانیان مرد و یکی زن بوده است.

پلیس افزود که انگیزه قتل ها هنوز معلوم نیست.

با دیگران به اشتراک بگذارید: