مواضع تروریست ها با دقت بالا نابود می شوند

نگام، بین الملل- نهاد نخست وزیری ترکیه با اشاره به عملیات سپر فرات توسط نیروهای مسلح کشور در شمال سوریه اعلام کرد در چارچوب این عملیات مواضع تروریست ها با دقت بالا هدف قرار می گیرند.

به نقل از رسانه های ترکیه، نهاد نخست وزیری ترکیه در بیانیه ای با اشاره به شایعات برخی رسانه ها مبنی بر این که نیروهای مسلح کشور در عملیات سپر فرات در سوریه “غیرنظامیان را هدف قرار داده اند”، تصریح کرد: “در چارچوب این عملیات مواضع تروریست ها با دقت بالا نابود می شوند”.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: “این شایعات که از سوی رسانه ها عنوان می شود صرفا ماهیت هیاهوی تبلیغاتی داشته و دور از حقیقت هستند”

با دیگران به اشتراک بگذارید: