روز نظامی گنجوی در تقویم سالانه قرار گرفت

نگام, فرهنگ و هنر- با پی‌گیری مرکز میراث مکتوب روز نظامی گنجوی شاعر نامدار زبان فارسی در تقویم سالانه قرار گرفت.

سایت میراث مکتوب ضمن اعلام این خبر نوشت بنا به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد روز ۲۱ اسفند به نام روز بزرگداشت نظامی گنجوی نام‌گذاری و این روز در تقویم سال آینده گنجانده شود.

روز بزرگداشت نظامی گنجوی به پیشنهاد سعید شفیعیون، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان مطرح و از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب پیگیری شد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: