«برخی رسانه ها ماموریت دارند علیه دولت بنویسند»

نگام ، سیاسی _ اسحاق جهانگیری برخی جریان های منتقد دولت را متهم به «فضاسازی» کرد و گفت، «برخی گروه های سیاسی» هدفشان از مخالفت، «تخریب دولت» است.

معاون اول رییس جمهور، مبنای فعالیت دولت را «استقرار آرامش در کشور» دانست و این را «وظیفه دولت» دانست، اما در عین حال برخی رسانه ها را منتقد کرد که « یک جا تغذیه می‌شوند و ماموریت دارند که علیه دولت بنویسند.»

او کارنامه دولت روحانی را «درخشان» دانست و افزود: «کارنامه دولت تدبیر و امید در بخش‌های مختلف کارنامه‌ای درخشان و قابل دفاع است و اگر شرایط کشور در سال ۹۲  با وضعیت فعلی مقایسه شود آن وقت  شاخص‌های ممتاز عملکرد دولت مشخص خواهد شد.»

 

جهانگیری برخی اقدامات دولت را هم «شاهکار» دانست و درخواست کرد که «به صورت جدی» در خصوص آن اطلاع رسانی شود. او دراینباره اضافه کرد: « اطلاع‌رسانی از کارهای مثبت انجام شده توسط دولت می‌تواند در اعتماد مردم به کارآمدی نظام موثر باشد.»

او کارآمد نشان دادن دولت را به معنای کارآمدن نشان دادن نظام نیز دانست و با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای گفت: «رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت، امید مردم را مهمترین سرمایه برای نظام دانستند و فرمودند که مردم باید از اقدامات و کارهای مثبت که در گوشه و کنار کشور انجام می شود مطلع شوند اما در حقیقت اداره امور کشور بر عهده دولت است و زمانی که دولت مقتدر باشد، نظام نیز در نظر مردم کارآمد جلوه می‌کند.»

گفتنی ست اخیرا آیت الله مکارم شیرازی از حسن روحانی خواست، از انتقادات ناراحت نشود.

 

با دیگران به اشتراک بگذارید: