حمید روحانی: «در نظام جمهوری اسلامی، مصادیقی از جریان نفاق وجود دارد»

نگام ، سیاسی _ حمید روحانی به صورت تلویحی بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی را «منافق» خواند، و اولین جریانی که در مقابل “نهضت” آیت الله خمینی صف کشید را نیز «منافقان» دانست.

رییس بنیاد تاریخ پژوهی ایران که در آیین رونمایی از یک فیلم درباره سازمان مجاهدین خلق صحبت می کرد، ضمن دعوت از «عبرت گیری» از این فیلم، در تعریف «منافق»، این افراد را کسانی دانست که زبانشان با دلشان همخوانی ندارد و در ظاهر مسلمان و در قلب خود کافرند. او دسته دیگری از «منافقان» را افرادی دانست که به بعضی از مبانی اعتقاد دارند اما به بعضی مبانی دیگر، بی اعتقادند.

این چهره تندرو، با بیان وجود مصادیقی از «جریان نفاق» در نظام جمهوری اسلامی، اضافه کرد: « مثلا در برخی از افراد مسئول کسانی هستند که به نماز و روزه اعتقاد دارند اما زمانی که مبارزه با اشرافی‌گری پیش می‌آید، در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند. گاهی در زبان صحبت از امام و شهدا می‌کنند اما در عمل در راه امام و شهدا حرکت نمی‌کنند.»

گفتنی ست پس از اوج گیری دوباره فعالیت سازمان مجاهدین خلق و اتحاد منطقه ای این گروه با عربستان سعودی و نیز انتشار فایل صوتی مربوط به آیت الله منتظری که در آن درباره اعدام های تابستان ۶۷ صحبت می شود، فعالیت تبلیغی جمهوری اسلامی علیه سازمان مجاهدین خلق شدت گرفته است.

حمید روحانی همچنین «خطر جریان نفاق» را از «خطر نفوذ کفر» بیشتر دانست و با مثال قراردادن «شهید رجایی» افزود: « برخی از مسئولین در سفرهای خود می‌گویند شهید رجایی الگو برای همه ماست در حالی که باید به آنها گفت شهید رجایی هرگز به مردم دروغ نمی‌گفت ایا امروز شما هم همنیگونه رفتار میٌ‌کنید؟ یا اینها وعده‌های انتخاباتی است برای رای جمع کردن؟»

او در بخش دیگری از سخنان خود به مساله حقوق های نجومی نیز پرداخت و با ادبیاتی تند، صاحبان حقوق های نجومی را «بی وجدان» و «بی شرافت» خواند. به گفته او مساله حقوق های نجومی “با آبروی کشور بازی کرد”.

حمید روحانی در انتقاد از شیوه برخورد با مساله حقوق های نجومی گفت: «برخی از مسئولان برای نجات افرادی که حقوقهای نجومی دارند می‌گویند از ریشه باید با اینها مبارزه کرد و نمی‌شود شلاق آورد و آنها را تنبیه کرد. اینها بازی با کلمات است و حرف دشمن است که از دهان آقایان خارج می‌شود.»

با دیگران به اشتراک بگذارید: