وضعیت شغلی نامشخص حق التدرسی های آموزش و پرورش کلاله

نگام، کارگری – وضعیت شغلی ۴۰ معلم حق‌التدریس شهرستان کلاله در استان گلستان برای سال تحصیلی جدید نامشخص است.

به گزارش ایلنا، جمعی از معلمان حق التدریس شهرستان کلاله در استان گلستان از نامشخص بودن وضعیت شغلی خود در سال جدید تحصیلی ابراز نگرانی کردند.

از قرار معلوم، قرارداد تدریس این معلمان یک ساله بوده و آموزش و پرورش در قبال بکارگیری مجدد و استخدام آنها هیچ تعهدی را متقبل نشده است.

این معلمان می گویند: مدیر کل آموزش و پرورش گلستان شرط به کارگیری ما را نیازسنجی عنوان کرده و با این شرایط، امنیت شغلی ما بیش از همیشه در معرض خطر قرار گرفته است.

از قرار معلوم این معلمان، هشتم شهریور ماه مقابل فرمانداری کلاله تجمع اعتراضی برپا کردند که مسئولان مشخص شدن وضعیت آنها را به اول آبان ماه موکول کردند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: