«باید توان و قدرت دفاعی را افزایش داد تا قدرتهای زورگو، احساس تهدید کنند»

نگام، سیاسی – آیت الله خامنه ای خواستار توسعه توان دفاعی و افزایش توان تهاجمی جمهوری اسلامی شد و تاکید کرد «امنیت کشور» جز با «افزایش اقتدار» در برابر قدرت های بین المللی تامین نخواهد شد.

رهبر جمهوری اسلامی که دیروز چهارشنبه از «نمایشگاه دستاوردهای صنعت دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» بازدید می کرد، در جمع وزیر، و مسئولان و محققات وزارت دفاع صحبت می کرد، «افزایش توان دفاعی و تهاجمی» را «حق مسلم و قطعی کشور» دانست و افزود: « در دنیایی که قدرتهای «زورگو، سلطه‌گر و دارای کمترین جوهره‌ اخلاق، وجدان و انسانیت» حاکم هستند، و از تجاوز به کشورها و کشتار انسانهای بی‌گناه هیچ ابایی ندارند، توسعه صنایع دفاعی و تهاجمی‌کاملاً طبیعی است، زیرا این قدرتها تا اقتدار کشور را احساس نکنند، امنیت تأمین نخواهد شد.»

او دیدار خود از این نمایشگاه را «شیرین و خرسندکننده» خواند و نیروها و عناصر مجموعه صنایع دفاعی کشور را «جواهری بسیار گرانبها، و غیرقابل قیمت گذاری» دانست.

او قدرت های غربی را متهم کرد که با «بی رحمی» از قدرت نظامی خود برای کشتن انسان های بی گناه بهره می برند و در توضیح بیشتر گفت: «در شرایطی که قدرتهای زورگوی دنیا، چتر قدرت خود را گسترانیده‌اند و هیچ رحمی‌در وجود آنها به چشم نمی‌خورد و علناً مجلس عروسی و بیمارستان را به بهانه مبارزه با تروریسم بمباران می‌کنند و صدها انسان بی گناه را به خاک و خون می‌کشند و به هیچ سازمان و نهادی هم پاسخگو نیستند، باید توان و قدرت دفاعی را افزایش داد تا قدرتهای زورگو، احساس تهدید کنند.»

رهبر جمهوری اسلامی در عین حال برای گسترش صنایع نظامی محدودیت هایی قائل شد و سلاح های کشتار جمعی مانند سلاح شیمیایی و سلاح هسته ای را براساس مبانی اعتقادی و دینی جمهوری اسلامی، ممنوع دانست. او در عین حال ممنوعیت سلاح شیمیایی را در بخش تهاجمی دانست و «افزایش توان در بخش های دفاعی در برابر حمله شیمیایی» را بلااشکال دانست.

آیت الله خامنه ای پیشرفت در عرصه های تهاجمی و تدافعی را «یک وظیفه» دانست.

او در بخش دیگری از صحبت های خود مجددا به قدرت های غربی پرداخت و آن ها را متهم کرد که در عین حال اینکه خود «به هیچ یک از اصول اخلاقی پایبند نیستند»، درباره صلاحیت اخلاقی دیگر کشورها برای دارابودن یا دارانبودن برخی تجهیزات دفاعی سخن می گویند.

رهبر جمهوری اسلامی به طور مشخص، دولت آمریکا را مورد خطاب قرار داد و افزود: « چه حزبی که دولت آن، امروز در آمریکا برسر کار است و چه حزب رقیب که دولت قبلی را به دست داشت، هیچکدام صلاحیت اخلاقی ندارند، زیرا هر دو حزب، مرتکب جنایات و فجایع گوناگونی شده‌اند.»

آیت الله خامنه ای با گریز به بحث مذاکره با آمریکا، تصور «تفاهم و پدیدآمدن نقاط مشترک» با دولت هایی مثل آمریکا را «اشتباه» دانست  و افزود: « اصرار من بر لزوم مذاکره نکردن با آمریکا به همین دلیل است و تجربه ثابت کرده که آمریکایی‌ها در مذاکرات به‌جای تفاهم، به‌دنبال تحمیل خواسته‌های خود هستند که نمونه بارز آن نیز همین قضایای اخیر است.»

با دیگران به اشتراک بگذارید: