«برای ۱۰۰ هزار نفر از اتباع بیگانه دفترچه بیمه سلامت صادر شد»

نگام، اجتماعی- مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برای ۱۰۰ هزار نفراز جمعیت اتباع بیگانه دفترچه بیمه سلامت صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کبیر ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بیمه سلامت اتباع بیگانه، افزود: از ۲۲۰ هزار اتباع خارجی که از سوی وزارت امور خارجه معرفی شدند تاکنون برای ۱۰۰ هزار نفراز جمعیت اتباع بیگانه دفترچه بیمه سلامت صادر شده است.

کبیر ادامه داد: از سال گذشته با کمیساریای امور پناهندگان و امور وزارت خارجه و بیمه سلامت تفاهم نامه ای منعقد شد و مقرر شد ۲۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند که از این تعداد چهار هزار نفر بیمار خاص هستند و باید از خدمات خاص استفاده کنند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت:۱۲۰ هزار نفر از اتباع خارجی برای بیمه سلامت معرفی شدند و برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی دفترچه بیمه سلامت صادر شده است.

کبیر افزود: طی سال گذشته نزدیک ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات موسسات پرداخت نشده باشد که با اقدامات و تدابیر رئیس جمهور ۸۰ درصد از پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع مصوب شده بود در سال جاری اختصاص یافت.

وی از وجود ۶۲ هزار و ۵۶۰ بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت در سطح کشور خبر داد و یاد آورشد: در استان زنجان ۶۱۷ بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه در سطح کشور ۴۲هزار واحد درمانی، با بیمه سلامت قرار داد دارند، تصریح کرد: به دولت پیشنهاد شده است بودجه ۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی بیمه سلامت در سال ۹۶ حداقل به ۱۸۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

کبیر با بیان اینکه ۹۹.۹۹ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، گفت: ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند که از این تعداد ۱۱ میلیون نفر بیمه سلامت همگانی بوده و ۲۳ میلیون نفر در صندوق بیمه روستایی، کار کنان و سایر هستند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: از جمعیت بیمه شده جدید ۹۱.۷ درصد از ۱۱ میلیون نفر کمتر از یک میلیون تومان درآمد دارند و ۷۵ درصد از این جمعیت خانوار کمتر از یک میلیون تومان در آمد داشته و ۸۶ درصد جمعیتی است که در حاشیه شهرها زندگی می کنند.

کبیر گفت: برای اینکه مطالبات را پرداخت کنیم باید منابع داشته باشیم و در وهله اول ۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق مجلس مصوب شده و به موسسات پرداخت می شود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: