«فقر شهری فقط شامل درآمد نیست بلکه فقر در امکانات آب، فاضلاب، آموزش و درمان نیز جزو فقر شهری محسوب می‌شوند .»

نگام، اجتماعی – مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بافت‌های ناکارآمد دچار فقر شهری می‌شوند که این فقر شهری فقط شامل درآمد نیست بلکه فقر در امکانات آب، فاضلاب، آموزش و درمان نیز جزو فقر شهری محسوب می‌شوند .
به گزارش خبرگزاری مهر ، مینا عرفانیان در «نشست آسیب شناسی شکل گیری محلات ناکارآمد شهری و شیوه‌های مواجهه با آن» که در محل باشگاه هواداران جمعیت امام علی(ع) برگزار شد؛ به ریشه یابی و تاریخچه شکل گیری این محلات پرداخت و گفت: رشد شتابان شهرنشینی با الگوی نامتوازن، استقرار نامتعادل جمعیت در مراکز شهری، جابجایی جمعیت از روستاها به شهرها، افزایش شکاف‌های اجتماعی- درآمدی، عدم تامین فضای زندگی برای کم درآمدها توسط طرح‌ها و برنامه‌های رسمی کشور، از جمله عواملی هستند که باعث شکل گیری بافت‌های ناکارآمد شهری شده است.

وی در ادامه به معضلات ایجاد شده اشاره کرد و گفت : بافت‌های ناکارآمد دچار فقر شهری می‌شوند که این فقر شهری فقط شامل درآمد نیست بلکه فقر در امکانات آب، فاضلاب، آموزش و درمان نیز جزو فقر شهری محسوب می‌شوند .

مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین مفهوم «تاب آوری شهری» را تشریح کرد و افزود: این مفهوم به معنی مقاومت یک شهر در برابر هر اتفاق مانند زلزله ، سیل ، طوفان و… است.

عرفانیان در ادامه با بیان آنکه محدوده‌های وسیعی از کشور با فقر شهری و ایمنی یا تاب آوری و همچنین بحران هویت مواجه هستند افزود: ۱۵ درصد از مساحت کل کشور معادل ۱۳۰ هزار هکتار جزو محدوده‌های ناکارآمد هستند که در سه بخش ( ۵۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد، ۲۵ هزار هکتار عرصه‌های تاریخی و ۴۸ هزار هکتار سکونتگاه‌های غیر رسمی) تقسیم بندی می‌شوند.

وی در ادامه به “سند ملی راهبردی قانونی” اشاره کرد و گفت: این سند در سال ۹۳ توسط هیئت دولت به تصویب رسید و در آن برای رسیدگی به بافت‌های ناکارآمد، این بافت‌ها به چهار دسته تقسیم شده‌اند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: محدوده‌های تاریخی شهرها، پهنه‌های نابسامان میانی، پهنه‌های با پیشینه روستایی و سکونتگاه‌های غیر رسمی که به نام حاشیه شناخته می‌شوند و لزوما در حاشیه قرار ندارند و حتی ممکن است در کنار یک اتوبان در وسط شهر باشند؛ چهار گروهی هستند که به منظور رسیدگی هرچه بهتر به بافت‌های ناکارآمد دسته بندی شده‌اند.

عرفانیان همچنین اظهار کرد: در این سند راهبردی آسیب شناسی محله‌ها و محدوده‌های هدف با رویکرد بازآفرینی انجام شده و بر خلاف گذشته به این توجه شده است که این محلات لزوما همیشه تهدید نبوده بلکه فرصت هم می‌توانند باشند؛ از جمله اینکه با تغییر ساختارهای اجتماعی و تغییر نگاه‌ها ، گروه‌های مدنی می‌توانند پتانسیل ارزشمندی برای بیدار کردن سرمایه‌های انسانی و اقتصادی در این محلات باشند.

وی در ادامه به خلاصه ای از اقدامات انجام شده از سال ۱۳۵۷ تا کنون اشاره کرد و گفت: متاسفانه دیدگاه‌های اولیه بر مبنای تخریب بوده است و بعد از سالها کم کم به این فکر می‌افتند که با افزایش جمعیت این محلات باید به شیوه دیگری عمل کنند که در نهایت سند راهبردی ملی تصویب می‌شود که در این سند ارگان‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، راه و شهرسازی ، میراث فرهنگی، بهداشت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها، بهزیستی و… دخیل هستند و باید برنامه‌ها و اقداماتشان در سطح ملی، استانی و شهری با هم هماهنگ باشد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اهداف اصلی این سند را کاهش فقر شهری با رویکرد توانمندسازی محدوده‌های هدف و پیش گیری از بازتولید فقر، ارتقای تاب آوری شهری، ارتقای هویت و تحقق حکمروایی شهری است گفت: محله گرایی مدل جامع بهسازی، توانمند سازی گروه‌های کم درآمد و مشارکت محوری و توجه به مخاطبان اصلی از جمله سیاست‌های اقدامی در راستای تحقق این اهداف است.

عرفانیان همچنین تصریح کرد: در حال حاضر مسئولین امر به این نتیجه رسیده‌اند که باید محله را درک کنند و درون محله کار کنند؛ مشابه کار با ارزش جمعیت امام علی(ع) که سالهاست در درون محلات حاشیه مشغول فعالیت هستند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: