پرداخت بخشی از معوقات کارگران گندله‌سازی اردکان

نگام ، کارگری _ بیش از دویست کارگر کارخانه گندله سازی اردکان در استان یزد، تا ۶ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داشتند که اکنون با این پرداخت، این مطالبات به چهارماه کاهش یافته است.

در روزهای گذشته، حدود دو ماه از معوقات مزدی کارگران گندله‌سازی اردکان پرداخت شده است.

تعدادی از کارگران کارخانه گندله سازی در تماس خود با ایلنا گفتند: کارفرمای این واحد تولیدی در روز بیست و نهم شهریور ماه معادل دو ماه از معوقات مزدی آنها را پرداخت کرده است.

کارخانه گندله سازی اردکان حدود دویست کارگر دارد و از قرار معلوم این پرداخت پس از تجمع بیست و هشتم شهریور ماه این کارگران انجام شده است.

به گفته کارگران، مسئولان کارخانه وعده داده‌اند که به زودی باقی مطالبات مزدی را پرداخت کنند.

پیش از این، بیش از دویست کارگر کارخانه گندله سازی اردکان در استان یزد، تا ۶ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داشتند که اکنون با این پرداخت، این مطالبات به چهارماه کاهش یافته است.

کارخانه گندله سازی اردکان در شهر اردکان در ۲۵ کیلومتری غرب جاده اردکان-نایین قرار دارد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: