معجزه ولی فقیه!

محمدابراهیم نکونام٬ مشاور ارشد دادستان کل کشور گفته اعدام‌های سال ۶۷ از «معجزات ولی فقیه و ملحم از غیب» بود و همه اعدام شدگان «محاکمه» شده بودند.

عنوان : معجزه ولی فقیه!

کاری از : بهنام محمدی

bh

با دیگران به اشتراک بگذارید: