زندان زنان قرچک

نگام، حقوق بشر – تعداد نفرات بسیار در یک مساحت محدود با وضعیت بهداشتی نامناسب جا داده شده‌اند.

به گزارش اختصاصی از سحبانیوز، برای مثال ۴ دوش حمام برای ۱۸۹نفر که فقط به مدت یک ساعت آب گرم دارد، کمبود تخت موجب می‌شود که بسیاری از زندانیان به‌صورت ردیفی وسط سالن، روی زمین بخوابند.
زندان قرچک آب شوری دارد که مشکلات عدیده پوستی و بهداشتی را به همراه آورده، وضعیت تغذیه و دارویی نامناسب و عدم امکانات دارویی و رسیدگی به بیماران به شیوع بسیاری بیماریهای خطرناک دامن زده است؛ وضعیت بهداشتی در بخش قرنطینه‌ی زندان قرچک تأسف انگیز است.
عدم رسیدگی به بیماران یکی از دلایل بالا رفتن آمار هپاتیت و ایدز در زندان مخوف قرچک می‌باشد.
زنان در آنجا در معرض انواع فشارها و تعدیات جنسی قرار دارند.
رفتار ناشایست زندانبانان با زندانیان که همراه با توهین و تحقیر و هتک حرمت و گاهی ضرب و شتم می‌باشد، آثار روانی مخربی را بر روی زندانیان گذاشته است.
عدم انتقال بسیاری از زندانیان به مراکز روان درمانی که مشکلات بسیاری برای دیگران ایجاد می‌کنند و اکثراً به تجاوز و قتل و درگیری در زندان می‌انجامد.
اعتراض به وضعیت غذا و هر گونه اعتراض دیگری، انتقال به سلول انفرادی که وضعیت اسفباری دارد را به همراه دارد.
کمبود دستشویی و شرایط غیربهداشتی و قرار دادن چندین نفر در یک سلول با مساحت کم، منجر به درگیری و تجاوز می‌شود.
قرار دادن زندانی روانی در انفرادی به همراه زندانی دیگر و به‌کارگیری او به‌عنوان عامل خشونت و شکنجه سایر زندانیان که در مواردی به قتل و تجاوز منجر شده است.
ترساندن دیگر زندانیان توسط مسئولان زندان که در صورت اعتراض، به سلول انفرادی زندانی روانی فرستاده خواهند شد تا بدینوسیله، زندانیان را از حق اعتراض باز دارند.
در گیریهای شدید در حد به قتل رساندن یکدیگر در زندان و عدم دخالت مسئولان در این درگیریها، یکی از مشکلات جدی زندان مخوف قرچک می‌باشد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: