نخستین کنگره جبهه پایداری پس از صدور مجوز برگزار شد

نگام ، سیاسی _نخستین کنگره جبهه پایداری پس از صدور مجوز این تشکل سیاسی در سال ۹۳ بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نخستین کنگره رسمی جبهه پایداری پس از دریافت مجوز درحالی به‌منظور ارائه گزارش عملکرد ازسوی مرتضی آقاتهرانی دبیرکل این جبهه و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، که برگزاری این کنگره چندین‌بار به تعویق افتاد و پس از ناتوانی پایداری از برگزاری این کنگره در شهریورماه، صحبت‌هایی درخصوص برپایی آن در نخستین روز پاییز مطرح شد و درنهایت با حدود یک هفته تاخیر مجدد، اعضای پایداری از ساعتی گردهم آمدند.

اخبار رسیده از کنگره حاکی از آن است که در مجمع عمومی، تمام حاضران به اعضای هیات رییسه شامل مرتضی آقاتهرانی به عنوان رییس و صادق محصولی به عنوان نایب رییس مجمع رای داده‌اند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: