امنیت اقتصادی ترکیه در ماه سپتامبر افزایش یافت

نگام ، بین الملل _ شاخص امنیت اقتصادی ترکیه در ماه سپتامبر نسبت به ماه گذشته ۲۰.۸ درصد افزایش یافت.
به گزارش آناتولی بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه؛ شاخص امنیت اقتصادی در سپتامبر نسبت به ماه گذشته ۲۰.۸ درصد افزایش و از ۷۲.۶۶ به ۸۷.۸۱ رسید.

گزارش فوق علت آن را افزایش شاخص امنیت اقتصادی بخش خدماتی، صنایع تولیدی و ساخت و ساز دانست.

در این گزارش شاخص امنیت اقتصادی در بخش خدمات طی ماه سپتامبر در مقایسه با ماه پیش از آن ۵.۷ درصد افزایش یافته و از ۹۱.۰۶ به ۹۶.۲۳ رسید.

بر اساس همین گزارش اقتصادی؛ شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده نیز در ماه سپتامبر نسبت به ماه گذشته ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۷۴.۲۹ رسیده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: