سکانس پایانی دیکتاتورها

عکس سکانس پایانی شما را باید هزاران بار دید ، سرگذشت شما را هزاران بار باید خواند ، هزاران بار باید از پایان شما عبرت گرفت و هزاران بار باید در آیینه بعد از دیدن سکانس پایانی شما به چشمان خود خیره شویم.

به راستی ایا شما می دانستید که پایانتان اینگونه باشد ، شما را بر خلاف میل باطنی خویش سپاس می گویم به خاطر به دنیا امدنتان ، شما به دنیا امدید و زندگی کردید و کشتید و خوردید و بردید برای چه ؟

خودتان نمی دانید برای سکانس اخر زندگیتان که هزاران بار باید ان را دید ، خواند و عبرت گرفت پس برای اینکه به دنیا امدید از شما سپاسگزارم و ناراحتم برای ان ، و برای جامعه ای که شما در ان به دنیا امدید.

پایان شما را باید هزاران بار برای فرزندانمان تعریف کنیم زیرا که هیچ مادری نمی داند فرزند پاکی را که به دنیا می اورد شاید روزی یک دیکتاتور شود پس پایان شما بهترین عبرت برای فرزندانمان خواهد بود.

به راستی چرا دیکتاتورها از سرنوشت دیکتاتورهای پیشین خود درس عبرت نمی گیرند؟

بگذار درس نگیرند ، شما درس نگرفتید و پایان شما اینگونه شد و از شما درس نخواهند گرفت و پایان انها بهتر از شما نخواهد شد و هیچ فرقی بین هیچکدام شما نخواهد بود شما و امثال شما محکوم به سقوط هستید و مظلومان جوامع امثال شما محکوم به پیروزی.

با دیگران به اشتراک بگذارید: