کارگران کارخانه چوب اسالم سه ماه حقوق نگرفته‌اند

نگام ، کارگری _ کارگران شرکت صنایع چوب اسالم سه ماه معوقات مزدی دارند.

به گزارش ایلنا، بیش از صد کارگر شرکت صنایع چوب اسالم، سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

از قرار معلوم، مراجعات کارگران به کارفرما جهت پیگیری وضعیت معوقات مزدی تا کنون بی نتیجه مانده است.

این شرکت که در شهرستان تالش استان گیلان واقع است، در زمانی نه چندان دور هزار کارگر داشت که این روزها تعداد کارگران پس از تعدیل های گسترده به صد و اندی نفر کاهش یافته است.

با آغاز سال تحصیلی جدید، کارگران این شرکت در تامین مایحتاج خانوار با مشکلات جدی مواجه هستند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: