پالیزدار: آنها که راحت می‌چرخند پاسخگو باشند

نگام ، سیاسی _ آنچه دوستان ما دنبالش بودند یک سازمان عریض و طویل بود که مسئولیت و مأموریت هایی را در چند بخش به عهده می گیرد یعنی خودش جمع آوری اطلاعات، رصد، نظارت و پیگیری را انجام می دهد. این سازمان درون خودش مرجع قضایی دارد، خودش نقش ضابط قضایی را ایفا می کند یعنی خودش به مأمور خودش حکم می دهد که موضوعی را بررسی و پیگیری کند. این سازمان در درون خودش دادسرا دارد یعنی همان مرجع قضایی که حکم می دهد، نقش بازپرس یا دادستان را نیز ایفا می کند. این سازمان درون خودش دادگاه دارد یعنی در مجموع صفر تا صد موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در یک سازمان قرار می گیرد و همه دستگاه و بخش های دولتی و خصوصی موظفند یک لینک از اطلاعاتشان را به آن سازمان بدهند یعنی یک بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ ایجاد می شود، حالا چه تضمینی وجود دارد که خود این سازمان آلوده نشود.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: بک زنجانی بخشی از یک کوه یخ به حساب می‌آید و یک دفعه منابع در اختیارش قرار نگرفته است و باید مشخص شود چه کسانی منابع را در اختیار او قرار داده‌اند.

کاظم پالیزدار در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به خبرآنلاین درباره ایده تبدیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به سازمان و اینکه آیا موافق این موضوع هست یا نه گفت: آنچه دوستان ما دنبالش بودند یک سازمان عریض و طویل بود که مسئولیت و مأموریت هایی را در چند بخش به عهده می گیرد یعنی خودش جمع آوری اطلاعات، رصد، نظارت و پیگیری را انجام می دهد. این سازمان درون خودش مرجع قضایی دارد، خودش نقش ضابط قضایی را ایفا می کند یعنی خودش به مأمور خودش حکم می دهد که موضوعی را بررسی و پیگیری کند. این سازمان در درون خودش دادسرا دارد یعنی همان مرجع قضایی که حکم می دهد، نقش بازپرس یا دادستان را نیز ایفا می کند. این سازمان درون خودش دادگاه دارد یعنی در مجموع صفر تا صد موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در یک سازمان قرار می گیرد و همه دستگاه و بخش های دولتی و خصوصی موظفند یک لینک از اطلاعاتشان را به آن سازمان بدهند یعنی یک بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ ایجاد می شود، حالا چه تضمینی وجود دارد که خود این سازمان آلوده نشود.

وی هم‌چنین درباره پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی و اینکه چه کسانی باعث به وجود آمدن چنین پدیده‌ای شده‌اند؟ گفت: :‌ این مسأله مطالبه ما هم هست؛ چراکه بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ به حساب می‌آید و یک دفعه منابع در اختیارش قرار نگرفته ما هم علاقه‌مندیم توضیحات و پاسخ‌های کسانی را که این منابع را در اختیار او قرار داده‌اند بشنویم که با چه اختیار و جراتی این منابع را در اختیارش گذاشتند.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در زمان تحریم ارز هالک بهترین ارزی بود که به فعالین اقتصادی اختصاص می‌یافت؛ چراکه قابلیت نقدشوندگی و تبدیل پذیری راحت با نرخ پایین داشت. این ارز را با یک تکه کاغذ یادداشت بدون سربرگ در بانک مرکزی، بدون سند وثیقه و ضمانت در اختیار بابک زنجانی قرار دادند و به حساب موسسه‌ای که به نام او بود واریز کردند این مطالبه ماست که این آدم‌ها که امروز راحت می‌چرخند و حتی سمت دارند بیایند و پاسخ بدهند که چطور این اتفاقات افتاده است.

وی هم‌چنین درباره پرونده محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و این‌که گفته در موضوع پرونده بابک زنجانی تبرئه شده است، به خبرنگار خبرآنلاین گفت:‌ تبرئه آقای بهمنی در پرونده مربوط به برداشت شبانه سه هزار میلیارد تومان بابت مابه تفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌ها است که ازسوی دیوان محاسبات تبرئه شده اما درباره پرونده بابک زنجانی هنوز بخش هایی باقی مانده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: