انتصاب یک زن به عنوان مدیر عامل فرودگاه های ترکیه

نگام ، بین الملل _ فوندا مقبوله اجاق به عنوان اولین زنی که برای تصدی سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت فرودگاه های دولت ترکیه انتخاب می شود، به این مقام منصوب شد.
به گزارش آناتولی فوندا مقبوله اجاق به عنوان اولین زنی که برای تصدی سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت فرودگاه های دولت ترکیه انتخاب می شود، به این مقام منصوب شد.

نامه انتصاب فوندا مقبوله اجاق در سمت مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت فرودگاه های دولت توسط وزارت حمل و نقل، امور دریایی و ارتباطات در روزنامه رسمی دولت منتشر شد.

او در آنکارا در سال ۱۹۵۵ متولد شده و در رشته علوم اقتصاد دانشکده اقتصاد و اداری دانشگاه حاجت تپه فارغ التحصیل شد. وی پیش از این معاون رئیس ادارات هماهنگی، پژوهش و برنامه ریزی شرکت فرودگاه ها بوده است.

اوجاق پیش از آن در سمت کارشناسی بانک توسعه ترکیه نیز انجام وظیفه کرده و در سال ۱۹۹۹ به شرکت فرودگاه های دولت پیوسته بود. او متاهل و مادر یک فرزند است و به زبان انگلیسی تسلط کامل دارد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: