ییلدیریم: “بیایید و ببینید آنچه را که بر سرتان خواهد آمد”

نگام ، بین الملل _ بینعلی ییلدیریم: ” این روزها شایعاتی مبنی بر این که «کودتای دوم در راه است»، «هنوز تمام نشده است» و «دوباره خواهیم آمد»، می شنویم. اگر آمدنی شدید آن چه برسرتان می آید را خواهید دید”.
به گزارش ت ر ت فارسی بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه در گردهمایی جوانان حزب عدالت و توسعه در آنکارا اظهار داشت: کودتای نافرجام ۱۵ جولای هرگز نمى شود و نخواهیم گذاشت فراموش شود. این روزها شایعاتی مبنی بر این که «کودتای دوم در راه است»، «هنوز تمام نشده است» و «دوباره خواهیم آمد»، می شنویم. اگر آمدنی شدید آن چه برسرتان می آید را خواهید دید.

نخست وزیر ترکیه: “خدا را شکر که خائنان قادر به مقاومت در برابر اراده ملت نشدند. حال زمان پاکسازی آنها از بدنه دولت، سیاست و تجارت فرارسیده است؛ هر جا که باشند، باید را ریشه کن شان کنیم. هیچ کس مظلوم نمایی نکند. مردم طرفداران فتو را در واقع جزئی از ملت ترکیه نمی دانند.