ادامه تاخیر در پرداخت معوقات کارگران رجاء

نگام ، کارگری _ بخشی از کارگران پیمانکاری رجاء از مردادماه دستمزد نگرفته‌اند. این درحالیست که زمزمه‌هایی مبنی بر تعدیل نیروی بیشتر شنیده می‌شود.

جمعی از کارگران پیمانکاری رجاء در تماس با ایلنا از ادامه تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.

از قرار معلوم دستمزد مرداد و شهریور بیش از ۴۰۰ کارگر فنی، برق و موتوریست رجاء که در شرکت‌های پیمانکاری مختلف مشغول به کار هستند، هنوز پرداخت نشده است.

در عین حال این کارگران می‌گویند که یکی از شرکت‌های پیمانکاری برق قصد دارد تعدادی از نیروها را از ابتدای ماه جاری تعدیل کند و همین مساله بر نگرانی کارگران افزوده است.

از قرار معلوم این شرکت پیمانکاری اعلام کرده که ابتدای آبان ماه، ۱۶ نفر از ماموران برق را تعدیل خواهد کرد.

گفتنی است واگذاری حجمی پروژه‌های تعمیر و نگهداری رجاء به شرکت‌های پیمانکاری، امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است و از آنجا که نظارتی بر نحوه به کارگیری نیروها وجود ندارد، این شرکت‌ها به راحتی برای کاهش هزینه های جاری خود دست به تعدیل نیروها می زنند و چه بسا که این نیروهای تعدیلی در مواردی سابقه کار طولانی نیز دارند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: