پرداخت بخشی از معوقات در پلی‌اکریل

نگام ، کارگری _ کارگران پلی اکریل می‌گویند پس از استقرار هیات اجرایی وزارت صنعت در کارخانه در بیست و هفتم شهریورماه، اوضاع رو به بهبودی رفته و سطح تولید افزایش یافته است.

در روزهای گذشته بخشی از معوقات کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، کارگران می‌گویند پیش از این، فقط یک ماه و نیم دستمزد سال جاری را دریافت کرده‌ بودیم، که با پرداخت یک ماه و نیم دیگر از دستمزدهای معوقه، مطالبات کارگران تا خردادماه تسویه شده است.

دو هزار کارگر پلی اکریل در ماه‌های گذشته به علت کاهش سطح تولید و تاخیر طولانی در پرداخت معوقات مزدی خود، با مشکلات بسیار روبرو بودند و بارها با هدف تغییر شرایط، اعتراضات صنفی برپا کردند.

اما این روزها دوباره امید در دل این کارگران زنده شده است. کارگران پلی اکریل می‌گویند پس از استقرار هیات اجرایی وزارت صنعت در کارخانه در بیست و هفتم شهریورماه، اوضاع رو به بهبودی رفته و سطح تولید افزایش یافته است.

این کارگران نسبت به آینده این قطب نساجی کشور خوشبین هستند و می‌گویند: امیدواریم اتفاقات خوب ادامه داشته باشد و باقی مطالبات هم به زودی پرداخت شود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: