فرانسه بر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تاکید کرد

نگام ، بین الملل _ نخست وزیر فرانسه گفت مسئولان اتحادیه اروپا باید در مورد عضویت ترکیه در این اتحادیه استاندارد دوگانه را کنار گذاشته و مذاکرات واقعی را آغاز کنند.
به گزارش آناتولی مانوئل والس نخست‌وزیر فرانسه طی نشستی با موضوع اروپا در پاریس گفت: مسئولان اتحادیه اروپا باید در زمینه عضویت ترکیه در این اتحادیه از سیاست دوگانه دست بردارند و مذاکرات واقعی را انجام دهند.

وی با بیان اینکه گسترش اتحادیه اروپا باید حدودی داشته باشد، تاکید کرد: باید در زمینه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفتگوی واقعی صورت گیرد.

نخست وزیر فرانسه در پایان ترکیه را عضو و شریک مهم ناتو است و خاطرنشان کرد: کشور مسلمان و مدرن ترکیه همواره جایگاه ویژه ای در اروپا خواهد داشت.

با دیگران به اشتراک بگذارید: