سفر اردوغان به تهران به زودی

نگام ، بین الملل _ سفیر ترکیه از احتمال سفر اردوغان به تهران در نیمه اول سال ۲۰۱۷ خبر داد.
به گزارش قانون رضا هاکان سفیر ترکیه از احتمال سفر اردوغان به تهران در نیمه اول سال ۲۰۱۷ خبر داد.
به گزارش گروه بین الملل پایگاه قانون، زمان دقیق این سفر هنوز مشخص نیست.

با دیگران به اشتراک بگذارید: