توپ برجام در بازی انتخاباتی آمریکا

کمتر از یک ماه دیگر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگذار خواهد شد و از میان دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلاری کیلینتون دموکرات یکی به کاخ سفید خواهد رفت.

در این میان مناظرات انتخاباتی بازار داغی دارد که یکی از مسائلی که از همان روز اول مورد بحث دو طرف قرار گرفت، توافق هسته ای با ایران بود که باید دید ورود هر کدام از نامزدها به کاخ سفید چه تأثیراتی بر این توافق هنوز کامل اجرا نشده خواهد داشت؛ چه ترامپ که خواهان جر دادن توافقنامه است و چه کلینتون که خواهان نظارت بر ساختار موشکی ایران و کنترل آن است.

اما آنچه در نگاه ، پس از اول به نظر میرسد اینست که این مواضع به خصوص موضع ترامپ، بیشتر کاربرد تبلیغاتی برای کمپین انتخاباتی دارد تا یک نگاه عملی.

ترامپ سیاست را مانند بازار معامله میبیند که در آن باید بده بستان به سبک بازار را انجام داد و این نوع نگاه به طور کامل در این مدت به نمایش درآمده . اما کلینتون دیدگاهی کاملا سیاسی و حزب گرایانه با رنگ و بوی متفاوت از اوباما به قضیه دارد.

شاید در نگاه اول، ترامپ فردی خطرناک به نظر آید که آمدنش باعث ایجاد تنش بین روابط شکننده ایران و آمریکا شود، اما حقیقت اینست که ترامپ هیچ برنامه ای برای شعارهایش ندارد و به طور مشخص باید گفت که:اکثر شعارهایش در حد همان شعار است و قابلیت عملی شدن ندارند .

اما تهدید های حداقلی کلینتون بسیار سنجیده بیان میشود و تا حد زیادی امکان عملی شدن دارد که با توجه به سابقه هیلاری کلینتون زیاد هم دور از ذهن نیست ایشان به نوعی گلوی *برجام* را بفشارد.

در پایان به نظر میرسد *برجام* با یک دیوانه غیر قابل پیشبینی با برنامه هائی که شاید قابلیت اجرا نداشته باشند، از یک سو مواجه است و از سوی دیگر با سیاستمداری با تجربه و کینه توز که میداند چه میخواهد بکند روبروست. باید منتظر فرجام برجام پس از انتخابات چه خواهد شد .

با دیگران به اشتراک بگذارید: