دو فک خزری گرفتار در تورهای ماهیگیری نجات یافتند

نگام، اجتماعی- طی روزهای اخیر دو فک خزری که در تورهای ماهیگیری گرفتار شده بودند با اطلاع به موقع صیادان نجات یافتند.

به گزارش مهر، طی روزهای اخیر دو فک خزری که در تورهای ماهیگیری گرفتار شده بودند با اطلاع به موقع صیادان و حضور عوامل مرکز درمانی تحقیقات سگ دریایی در ایران، جهت تیمار و مراقبت به این مرکز منتقل شدند.

دامپزشک مرکز درمانی تحقیقات سگ دریایی در ایران در این باره گفت: نخستین فک پنج روز قبل در ایستگاه میان قلعه واقع در پناهگاه حیات وحش میانکاله در تورهای ماهیگیری گرفتار شده بود و صیادان به محض مشاهده موضوع را به این مرکز اطلاع دادند.

2240768این فک خزری که به لحاظ جنسیت ماده و حدودا دو ساله است دچار انگل های خارجی و انگل های زیر پوستی است که می تواند منجر به مرگ جانور شود. بنابراین فک به مرکز منتقل شده و هم اکنون تحت درمان و مراقبت است.

شرایط جسمانی این فک پس از پنج روز دریافت دارو رو به بهبود است و هم اکنون با ماهی زنده تغذیه می شود.

همچنین روز چهارشنبه نیز صیادان ایستگاه فرید پاک در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان با مرکز تماس حاصل کرده و گرفتار شدن یک فک در تورهای ماهیگیری را گزارش کردند.

2240767این فک نیز که ماده و حدودا دو ساله است با حضور کارشناسان از بند تور رها شده و برای تیمار و مراقبت به مرکز درمانی تحقیقات سگ دریایی در جزیره آشوراده منتقل شده است.

بر اساس گزارش دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران، هر دو فک خزری طی روزهای آینده و همان نقطه ای که در تورهای صیادی گرفتار شده بودند رهاسازی خواهند شد تا بتوانند گله های خود را پیدا کرده و به آنها بپیوندند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: