امپراطوری مجلس نشین، رویا یا حقیقت؟

آیا نسل نو اصولگرایان در راه است؟

امپراطوری مجلس نشین، رویا یا حقیقت

در دو نتخابات گذشته ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، جناح محافظه کار درون حاکمیت جمهوری اسلامی غالبأ با همان چهره های شناخته شده و گاهأ خاک گرفته گذشته وارد میدان انتخابات شدند که از قرار معلوم حتی برای طیف جوان طرفدار خودشان هم جذابیتی نداشته .

اما چندین سال است که طیف حاکم به صورت پنهان و پیدا مشغول به کادر سازی است، چه در بین قشر عادی جامعه به عنوان پیاده نظام و چه در بین دانشگاهیان و افراد تحصیل کرده به عنوان نیروها و کادرهای مدیریتی و سیاسی.

اما تاکنون نمودی از تمایل ایشان از این نیروی جوان تربیت شده برای ورود جدی به کارزارهای بزرگ دیده نشده و طیف اصولگرا کماکان با همان چهره های سنتی پای به عرصه های به خصوص انتخاباتی گذشته است .

یک تحلیل دیگر میتواند این باشد که اصولگرایان تصمیم به ورود طیف جوان با سرعتی بسیار کم لاک پشتی به عرصه سیاسی کشور دارند که تحلیل تا حدی نمیتواند واقعی باشد، زیرا اگر چنین چیزی بود تاکنون باید شاهد یک نمودار حداقلی از این تغییر میبودیم، که عملا چنین موردی به طور محسوس اتفاق نیفتاده است.

اما تحلیل دوم : بعد از دو شکست در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در دوره گذشته اتاق های فکر جناح محافظه کار در این فکر هستند که در یکی از انتخابات های پیش رو (به احتمال قوی انتخابات شوراها و سپس مجلس) طیف وسیعی از جوانان تربیت شده و به نوعی رادیکال تر از نسل قبل را به طور گسترده شرکت دهند و به نوعی صف شکنی کنند و بر پایه همین میانگین سنی بتوانند حضور خود در عرصه سیاست را تداوم بخشند .

به طور حتم بزرگترین شاخصه این نسل جدید، فرمانبرداری بدون چون و چرا از ولایت مطلقه فقیه خواهد بود که باعث میشود تفاوت دیدگاه ملموسی در بین این طیف وجود نداشته باشد و به نوعی هیچ اهمیتی نداشته باشد که کدام شخص موفق به ورود به کارزار سیاسی کشور بشود و همه به نوعی تنها بلند گوی صدائی واحد بشوند.

اگر چنین امری محقق بشود و این حجمه صورت بگیرد باید منتظر عصری جدید در دنیای سیاست ایران بود که گامی بزرگ در راه تشکیل یک امپراطوری مجلس نشین بود .

با دیگران به اشتراک بگذارید: