تاخیر در پرداخت مزایای مزدی پرستاران بیمارستان نمازی شیراز

نگام ، کارگری _ پرستاران و کادر درمانی بیمارستان نمازی در شیراز بیش از شش ماه است که اضافه کار و کارانه دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان نمازی شیراز در سال جاری فقط دستمزد پایه خود را دریافت کرده‌اند.

این پرسنل درمانی، بیش از شش ماه اضافه کار و کارانه طلبکارند.

این پرستاران می‌گویند پس از مراجعات فراوان به مقامات بیمارستان، در هفته گذشته یک روز دست از کار کشیدیم اما همچنان معوقات مزدی ما پرداخت نشده باقی مانده است.

از قرار معلوم، مدیران این بیمارستان، ۱۷۰ میلیار تومان طلب وصول نشده از سازمان‌های بیمه‌گر را دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی نیروی انسانی اعلام می‌کنند و می‌گویند تا زمانی که بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی بدهی‌های خود را وصول نکنند، قادر به پرداخت معوقات پرستاران نیستیم.

با دیگران به اشتراک بگذارید: