هنرپیشه مشهور هالیوود در عزاداری عاشورا

 نگام ، فرهنگ و هنر _ “مورگان فریمن” هنرپیشه مشهور هالیوود همزمان با عزاداری های سالروز شهادت امام سوم شیعیان با حضور در یک مسجد شیعیان در شهر لندن عزاداری عاشورا را تماشا کرده و درباره این واقعه تاریخی کسب اطلاع کرد تا در ساخت یک فیلم مستند جدید در این باره از آن استفاده کند.

” فریمن ” با حضور در مسجد بنیاد ” خویی” در لندن در روز عاشورا از نزدیک عزاداری شیعیان را تماشا کرد. او در جریان این بازدید با ” یوسف الخویی” متولی بنیاد خویی دیدار و گفت و گو کرد.

بنیاد خویی در لندن با انتشار خبر این دیدار اعلام کرده : امیدوار است مستند جدید درباره واقعه عاشورا، در برطرف کردن اسلام هراسی و شیعه هراسی در غرب موثر باشد.

1253

با دیگران به اشتراک بگذارید: