حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان

نگام ، حقوق بشر _ حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

به گزارش ایلنا، حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده است.

این حکم، شانزدهم مهرماه به اسماعیل عبدی ابلاغ شده است.

از قرار معلوم، کیفر خواست این پرونده براساس تجمعات صنفی معلمان در ۱۰ اسفند ۹۳ و ۱۷ اردیبهشت ۹۴ بوده است.

دبیرکل کانون صنفی معلمان که پیش از این به مدت ۱۱ ماه در بازداشت به سر می‌برد در دادگاه بدوی در بهمن ماه ۹۴ با ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده بود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: