انتظار ۷ماهه کارگران سابق پالایشگاه پتروپارس

نگام ، کارگری _ با گذشت ۷ ماه از قطع شدن رابطه کاری بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری پالایشگاه پتروپارس در فاز ۱۹ عسلویه، هنوز معوقات مزدی این کارگران پرداخت نشده است.

کارگران این واحد در تماس با ایلنا گفتند: همه ما در استخدام شرکت پیمانکاری ونوسان بودیم که به دنبال قطع شدن رابطه کاری پالایشگاه پتروپارس با پیمانکاری ونوسان در اسفند ماه سال ۹۴ بیکار شدیم.

بنابر این اظهارات کارگران یاد شده که تعداد آنها بالغ بر ۸۰۰ نفر است هنوز بابت مطالبات مزدی پرداخت نشده ایام اشتغال خود از پیمانکار سابق طلبکارند و مدعی هستند که از کارفرمای خود بابت پرداخت نشدن همین مطالبات رسید کتبی در اختیار دارند.

این کارگر با بیان اینکه کارگران طی روز های هشتم تا دوازدهم خرداد ماه برای دریافت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زده بودند در ادامه افزودند: خواسته ای جزء دریافت مطالبات معوقه خود برای تامین مایحتاج زندگی خود نداریم.

طبق اظهارات آنان پس از قطع رابطه کاری پیمانکار با کارفرمای اصلی به آنها وعده پرداخت مطالبات وصول نشده داده شد که تاکنون عملیاتی نشده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: