حمایت کویت از گفتگوهای مشترک شورای همکاری خلیج فارس با ایران

نگام ، سیاسی _ دولت کویت با اشاره به اهمیت تلاش تمامی کشورهای خاورمیانه درجهت گسترش وتوسعه ثبات درمنطقه تاکید کرد از گفت وگوهای مشترک شورای همکاری خلیج فارس با ایران حمایت می کند.
به گزارش ایرنا معاون وزیر امور خارجه کویت با اشاره به اهمیت تعامل مشترک درجهت مقابله با چالش های منطقه ای گفت: آنچه امروزه به گسترش ثبات و صلح منطقه کمک می کند اصل حسن همجواری است و کویت در همین راستا از گزینه گفت وگوهای شورای همکاری خلیج فارس با ایران حمایت می نماید.

خالد جارالله با اشاره به راهبرد دولت ایران برای تعامل با همسایگان خود در حاشیه خلیج فارس گفت: بر اساس سیاست حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حسن نیت می توان شرایط را برای گسترش و توسعه همکاری ها در سطح منطقه فراهم کرد.

اظهارات معاون وزیر امور خارجه کویت درواکنش به سخنان اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان مبنی بر آمادگی تهران برای توسعه سطح مناسبات با کویت اعلام شد.

معاون وزیر امور خارجه کویت که در یک گفت وگوی مطبوعاتی سخن می گفت همچنین به روابط کشورش با دولت ترکیه اشاره کرد و گفت: سطح تعامل کویت با ترکیه در سطح خوبی قرار دارد و مسئولان دو کشور به گسترش آن فکر می کنند.

همزمان قرار است ناو جنگی ‘کورفت’ ترکیه به عنوان شاخصی در راستای توسعه همکاری ها با کویت هفته جاری به مدت سه روز در آبهای این کشور پهلو بگیرد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: