کارانه کارکنان معترض پتروشیمی پردیس قطع شد

نگام ، کارگری _ کارکنان معترض پتروشیمی پردیس با یادآوری اینکه حدود یک ماه از بازگشت و استقرار مدیریت این شرکت می‌گذرد؛ افزودند: همانطور که در جریان اعتراضات صنفی پنجم مهرماه عنوان کردیم ما خواهان عمل کردن مدیریت به وعده هایی که در رابطه با برقراری شرایط یکسان کار، حقوق و مزایا و امکانات رفاهی و… داده بود؛ هستیم.

در پی اعتراضات صنفی کارکنان پتروشیمی پردیس در عسلویه، کارفرما از پرداخت کارانه شهریور ماه این کارکنان خودداری کرده است.

به گزارش ایلنا، در پی اعتراضات صنفی کارکنان پتروشیمی پردیس در عسلویه، کارفرمای این واحد صنعتی از پرداخت کارانه شهریور ماه این کارکنان خودداری کرده است.

برپایه این اطلاعات، ظاهرا پرداخت مبلغی که به عنوان بهره وری همواره به آنها تعلق می‌گرفته است در ماه ماه کاری شهریور صورت نگرفته است.

همچنین به گفته کارگران این واحد پتروشیمی، تا به این لحظه ٢ نفر از همکاران آنها که تا پیش از این حکم سرپرستی داشته‌اند در ارتباط با اعتراضات صنفی اخیر تقلیل رتبه شغلی (Downgrade) یافته‌اند.

ظاهرا این ۲ نفر در جریان اعتراضات صنفی اخیر همکارانشان به عنوان نماینده در مذاکرات با مدیران مجتمع حضور داشته‌اند.

علاوه بر این گفته می‌شود که به غیر از ۲ فرد یاد شده نزدیک به ۲۸ نفر دیگر از کارکنان این واحد پتروشیمی با مشکلاتی مشابه شغلی، روبرو شده‌اند.

کارکنان معترض پتروشیمی پردیس با یادآوری اینکه حدود یک ماه از بازگشت و استقرار مدیریت این شرکت می‌گذرد؛ افزودند: همانطور که در جریان اعتراضات صنفی پنجم مهرماه عنوان کردیم ما خواهان عمل کردن مدیریت به وعده هایی که در رابطه با برقراری شرایط یکسان کار، حقوق و مزایا و امکانات رفاهی و… داده بود؛ هستیم.

با دیگران به اشتراک بگذارید: