تعطیلی ۲۰ کارگاه ناایمن در خوزستان

نگام ،کارگری _ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از تعطیلی ۲۰ کارگاه نا ایمن طبق ماده ۱۰۵ قانون کار خبر داد

به گزارش ایلنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از تعطیلی ۲۰ کارگاه نا ایمن طبق ماده ۱۰۵ قانون کار خبر داد.

«سید نورمحمدپور» با بیان اینکه با توجه به کثرت و شدت حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی ادامه داد: در ۶ ماه نخست امسال با تشکیل تیم ها و گشت های اختصاصی ۱۲ هزار و ۵۹۹ مورد بازرسی از سوی بازرسان کار این اداره کل در سطح خوزستان انجام شد.

وی افزود: شمار حوادث به وقوع پیوسته در ۶ ماه نخست پارسال را تعداد ۳۸۷ فقره برشمرد که این تعداد در این مدت مشابه امسال به ۱۵۳ فقره کاهش یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به نقش و جایگاه کمیته های حفاظت و بهداشت کار اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه نخست امسال تعداد یک هزار و ۴۵۷ کمیته در سطح کارگاه های بالای ۲۵ نفر خوزستان فعالیت داشتند که با تشکیل تیم ارزیابی کمیته ها روش نظارت بر فعالیت کمیته های مذکور بهبود یافته است.

وی درباره آیین نامه جدید تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اظهار کرد: کلیه کارفرمایان که تمام یا بخشی از امور اجرایی و فعالیت یا کارگاه خود را به پیمانکار واگذار می کنند مکلف هستند پیمانکاران خود را از بین افراد واجد صلاحیت ایمنی انتخاب کنند و پیمانکاران هم باید با مراجعه به اداره های تعاون کار و رفاه اجتماعی محل، تقاضای بررسی و تایید صلاحیت کنند.

محمد پور افزود: همچنین مالکان و کارفرمایان کارگاه های ساختمانی که تمام یا بخشی از کارهای ساخت و ساز را به پیمانکار واگذار می کنند مکلفند پیمانکاران خود را از بین مجریان صلاحیت دار انتخاب کنند.