واکنش علوی وزیر اطلاعات به اتهام جاسوس بودن یک عضو تیم مذاکره کننده

نگام، سیاسی _ نماینده جبهه پایداری:یک عضو تیم مذاکره کننده جاسوس است /پزشکیان: وزیر اطلاعات گفتند جاسوس نیست.

میزان نوشت:بعد از اظهارات کریمی قدوسی مبنی بر جاسوسی دری اصفهانی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای، محمودعلوی وزیر اطلاعات یادداشتی را در اختیار مسعودپزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت قرار داد که وی این یادداشت را قرائت کرد.

این یادداشت متضمن این نکته بود: “بنا بر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات، دری اصفهانی جاسوس نیست”.

با دیگران به اشتراک بگذارید: