آخرین جشن تولد ۲۵ درصد ایرانیان!

قائم مقاوم وزیر بهداشت گفت: ۲۵ درصد ایرانیان زیر ۵۰ سال فوت می کنند.

آخرین جشن تولد ۲۵ درصد ایرانیان!

کاری از : بهنام محمدی

14807863_1511184542310329_2012777098_o

با دیگران به اشتراک بگذارید: