کارگران سازه صنعت از شرایط شغلی خود ناراضی هستند

 نگام ،کارگری _ کارگران سازه صنعت سنندج ا زشرایط شغلی خود و اضافه کار اجباری ابراز نارضایتی کردند. کارفرما می‌گوید اضافه کار با توافق قبلی است.

جمعی از کارگران شرکت سازه صنعت سنندج در تماس با ایلنا از شرایط شغلی خود ابراز نارضایتی کردند.

کارگران می گویند این شرکت که پیمانکار شرکت لاستیک بارز است، شرایط نامناسبی برای ۱۴۰ کارگر خود ایجاد کرده است.

به گفته این کارگران اضافه کار اجباری و عدم پرداخت مزایای مزدی از جمله این مشکلات است. کارگران می‌گویند قرارداد هم نداریم.

در مقابل کارفرمای این کارگران می‌گوید کارگران قرارداد دارند و ساعات کار اضافی، در قرارداد ذکر شده است.

به گفته کارفرما به علت تعجیلی که در اتمام پروژه وجود دارد، ساعات کار طولانی است که این اضافه کار با توافق کارگران انجام می شود.

در عین حال کارگران خواستار بازرسی وزارت کار از کارگاه این شرکت شدند و گفتند، فقدان نظارت قانونی باعث بروز این مشکلات شده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: