برادران دالتون (عکس واقعی) / دالتون های ایران چه کسانیند ؟

نگام ، سیاسی _ یک تصویر واقعی از جنازه برادران دالتون که عکس جنازههایشان را بعد از سرقت از یک بانک نشان میدهد که کشته شده اند.

نام برادران دالتون همواره در ذهن ایرانیان با کارتون “لوک خوش شانس” به عنوان ناجی و دالتون ها به عنوان کارکتر منفی و دزد های مادر زاد ترسیم میشود.

و از آن طرف هم همواره نام برادران دالتون مترادف است با خانواده های معروف به “هزار فامیل” که همواره در تاریخ این مملکت بی در و پیکر در راس قدرت بوده اند .

حال چند سوال : نام برادران دالتون شما را به یاد چه کسانی میندازد؟

دالتون های ایران چه کسانی هستند ؟

اگر این ها دالتون ها هستند ، پس لوک خوش شانس کجای قصه این مملکت است و اصلا کیست؟

و در پایان، این تشبیه، توهین به خانواده های “هزار فامیل” است یا توهین به دالتون ها ؟

سید ضیا خلیلی

با دیگران به اشتراک بگذارید: